Bli en certifierad screenare

För att kunna screena elever i Lexplores Testapplikation behöver du först certifiera dig som Lexplore Screenare. Detta gör du genom vår online utbildning som vi beskriver här.  

Screeningutbildningen genomförs online, och helt i din egen takt. Den är uppdelad på sju lektioner som innehåller korta filmer med instruktioner följt av quiz, samt ett större prov på slutet av kursen. När du är klar med utbildningen får du ett certifikat som visar att du har behörighet att screena elever med Lexplore. Du blir då också tillagd som screenare i din organisation och kan börja screena elever.

Du kan anmäla dig till denna utbildning via följande:

  • Via ett anmälningsformulär under "HEM" - tab inne på Lexploreportalen. Se även länk nedan. 
  • Den som är projektledare för Lexplore på din skola anmäler dig som deltagare till utbildningen till vår utbildningsansvarige.

För åtkomst till denna länk behöver du vara inloggad användare;

Formulär för anmälan till screeningutbildning

Om din organisation är helt ny på Lexplore, och du saknar användarkonto för login så kommer ni få inlogg så snart organisationen är skapad. Ni kan alltid kontakta Lexplore Support om ni behöver hjälp för att komma vidare i ärendet.