Godkänd inspelningskvalitet

Efter varje inspelning visas inspelningskvaliteten som baseras på hur väl eye trackern fångat ögonrörelserna under inspelningen. Om den är låg så får du upp en varning om detta. Väljer du ändå att spara så kommer ingen analys att göras och du ser texten ”Analys ej möjlig” i portalen.

  • Låg inspelningskvalitet kan till exempel bero på att eleven sitter för nära/för långt bort från skärmen eller att eleven har glasögon som påverkar eller rör sig väldigt mycket.
  • En godkänd inspelningskvalitet ligger över 80 procent. Mellan 70 och 80 procent är inspelningskvaliteten tveksam och under 70 procent är inspelningskvaliteten dålig och kommer inte kunna analyseras.