Hur anonymiserar jag elevernas namn i resultatportalen?

Att anonymisera elevernas namn innebär att elevernas namn ersätts med ett nummer.

 Gör så här:  

  1. Logga in i resultatportalen 
  2. “Anonymisera” checkboxen finns direkt till vänster, under filtret. 
  3. När den boxen är blå så har eleverna nummer och när den är vit så står elevernas namn. 

      När du klickar i boxen så anonymiseras elevernas namn på alla nivåer. Det kan vara bra om du vill visa någon kollega, vårdnadshavare, ledning eller ställa en fråga till Lexplore.