1. Kunskapsbank
  2. Dokumentation för onboarding

Att administrera uppstarten av en organisation

Detta är en artikel där vi samlat all viktigt information som är bra att ha vid uppstart av arbetet med Lexplore. Det ger dig en översikt av vad som behövs för att komma igång, med vidarelänkar till fler guider.

I denna samling artiklar kan du finns information om hur du administrerar för att kunna starta upp Lexplore i din organisation och hur du sedan kan underhålla administrationen.  

Att starta upp:  

Importera elevlistor 
Import av elever rekommenderas vid två tillfällen: för varje ny organisation som börjar med Lexplore, samt för befintliga organisationer i start av varje nytt läsår.

  • Eleverna behöver importeras in till Lexploreportalen, med fördel av en administratör på skolan som har tillgång till elevdata samt erfarenhet av Excel. 
  • Guide till elevimport  - när man önskar importera hela klasser eller skolor med elever.

Import av användare  

Löpande underhåll administration:  

Om det tillkommer någon personal eller elev under läsåret så kan man lägga till en enstaka elev eller personal enligt nedan:

Utbildning 
I Lexplore portal under Lexplore Academy kan du ta del av utbildning om administration 

I det fall ni behöver hjälp att komma vidare i något av det vi tar upp i denna artikel, så finns Lexplore Support alltid här. Ni kan kolla igenom vår Supportsida för svar, fylla i vårt supportformulär uppe till höger, eller maila till support@lexplore.com. Om ni behöver tillgång till Lexploreportalen för import av elever eller personal och ingen i er organisation har behörighet att bjuda in er så vänligen kontakta Lexplore Support.


 🛎️ Rösta gärna nedan på om artikeln hjälpte dig eller inte att komma tillrätta med din frågeställning. Detta för att vi vill hjälpa dig som användare så mycket vi kan genom våra artiklar och guider. Det är bra för oss att veta om vi behöver ändra något i guiden för bättre förståelse. 😊