Resultat behöver granskas av Screenare

"Resultat behöver granskas av screenare" är ett meddelande som visas efter en screening om något med det inspelade testet behöver granskas innan det kan publiceras.

Meddelandet ""Resultat behöver granskas av Screenare" visas på Lexploreportalen för alla som har inlogg till er organisation. Det visas först i form av "Inspelningar som behöver granskas" (enligt bilden nedan) för att göra er uppmärksamma på att det finns en inspelning som behöver ses över. Det är däremot endast den som har screenat som kan agera på detta meddelande. 

Bakgrunden till meddelandet är när en inspelning avviker en aning från normen, och kan exempelvis vara något av följande:

  • Det upplevs som att eleven läser ovanligt snabbt
  • Kvalitén på ljudupptagningen är inte tillräckligt hög
  • Om eleven läst endast en av de två texterna

Du som screenare ska då gå in på elev-vyn och kolla den inspelning som är gjord.

 Exemplet nedan visar exempel på information som ges på elevens sida, och gäller när det upplevs som att "läshastigheten är ovanligt hög".

När du gått igenom checklistan som exemplet ovan visar ska du då göra något av följande:

  • "BEKRÄFTA"
  • "RADERA OCH TESTA OM"

Efter att du valt något av ovan så kommer meddelandet att att försvinna.


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊