Spara eller göra om ett test

Efter varje inspelning blir du tillfrågad om du vill ”Spara och gå vidare” eller ”Spara inte”.

  • Väljer du ”Spara och gå vidare” fortsätter screeningen.
  • Väljer du ”Spara inte” så får du ytterligare ett val ”Gör om testmoment” eller ”Gå vidare utan att spara”.
  • Väljer du ”Göra om testmomentet” kommer en ny text att väljas in för eleven.
  • Väljer du ”Gå vidare utan att spara” hoppar du över det testmomentet och vidare till nästa.