Att tilldela elever lästräning

  1. Inne i resultatportalen klickar du på "BIBLIOTEK".
  2. Du kommer då till sidan för allt läsmaterial. Filtrera till läslistor genom "Sortera och filtrera".
  3. Beroende på vad för typ av material du önskar tilldela använder du filtrering för att få fram dina listor. Exempelvis kanske du vill utgå ifrån "läsnivå". Då väljer du kriterier i den rutan. 
  4. När du är färdig med din filtrering klickar du på den eller de läslistor du vill tilldela.
  5. När du valt listor klicka du på "REKOMMENDERA BÖCKER".
  6. I nästa ruta filtrerar du ner på den skola och klass det gäller och får då en lista på elever samt deras läsförmåga så att du enkelt kan välja de elever som ligger på den läsförmåga vars lista du valt. Klicka på "SPARA" när du är klar.