Vad är läsning?

För att bli en fullfjädrad läsare behövs en förmåga att koppla ihop bokstävernas namn med hur det låter i ord. När barnet förstått att bokstaven heter en sak men låter en annan när det är i ett ord kan hen sätta ihop ljuden till ord, och så småningom meningar.

Det är ingen enkel process som alltid går av sig själv. Ibland behöver barnet hjälp på vägen. Då är intensivläsning den allra bästa metoden. Intensivläsning är en träning av den tekniska delen i läsningen som kallas avkodning.

Förutom avkodning, behövs också komponenten språkförståelse för att kunna förstå en läst text. Språkförståelse är barnets ordförråd och grammatiska förmåga. Dessutom är den kunskap barnet har kring ämnet de läser en viktig del för att utveckla en god läsförståelse.


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊