Helhetlig leseopplæring

Knappskog skole i Øygarden kommune er i gang med et pilotprosjekt sammen med flere skoler i kommunen. De ønsker å systematisere leseopplæringen for å øke elevenes leseferdigheter.

Lexplore gir oss svært god innsikt på mye kortere tid

Fanger opp alle elevers lesing på få minutter

Vi møtte Ingvild Vikingsen Skogestad og Monica Berntsen, begge avdelingsledere på Knappskog skole. 

- Kartleggingen vi gjør med Lexplore er effektiv, gir oss svært god innsikt i lesingen til alle elever, og til og med automatiske forslag for hvordan vi skal støtte den enkelte elev, forteller Monica.

- Tid vi tidligere brukte på å manuelt arbeid kan vi nå bruke til kollegial læring og bevisstgjøre alle på skolen til å arbeide mer med lesing i alle fag, skyter Ingvild inn.

IMG_2283-kopi

 

I en kartlegging med Lexplore leser eleven to korte tekster, en stille og en høyt, samtidig som øyebevegelsene og lyden blir tatt opptak av. På slutten av hver tekst får elevene spørsmål til teksten. - Det at vi nå kan følge stillelesingen og se ulikhetene mellom høyt- og stillelesing gir oss verdifull informasjon, sier Monica. I stedet for å synse får vi nå svart på hvitt hva som er problemer for den enkelte elev.

Øyebevegelsene viser lesenivået
"Tid vi tidligere brukte på å rette tester manuelt kan vi nå bruke til å diskutere og bevisstgjøre alle lærere på skolen i å arbeide med lesing i alle fag."
Ingvild Vikingsen Skogestad
Avdelingsleder

Flere elever som strever med lesing kan oppdages

Tidlig innsats blir muliggjort

- Vi har ofte full kontroll på hvem det er som strever, sier Monica. Med Lexplore får vi innsikt i alle elevers leseferdigheter, og oppdaget etter kun en kartlegging at vi ikke må glemme elevene som har gode ferdigheter, for at de også skal kunne utvikle sin lesing videre. I tillegg får vi nå endelig syn på elevene som har utviklet strategier for å dekke over sine problemer, og kan oppdage det tidligere enn før.

På mellomtrinnet har lærerne tatt i bruk resultatene fra kartleggingen i elevsamtaler og på foreldresamtaler. Tilbakemeldingen er svært god både fra elever og foreldre. De får konkrete tips til hvordan de selv kan utvikle sin lesing, og kan se på opptaket av lesingen sammen, for så å sammen legge en plan for å forbedre leseferdighetene.

De har også tatt i bruk Lexplore sine øvelser i leseflyt på flere trinn, og lærerne melder tilbake at elevene er motivert av å arbeide med parlesing med øvelsene. Øvelsene blir automatisk tildelt etter leseferdighetsnivå, noe som fører til at elevene føler mestring. Det gjør også at lærerne sparer mye tid ved at det riktige lesestoffet til elevene blir automatisk blir tildelt av Lexplore. 

 

IMG_2294-kopi
IMG_2297-kopi

 

Er du en skoleleder som vil vite hvordan din kommune kan arbeide mer systematisk med leseutvikling?