Disse delene inngår i kartleggingen

I testen, som normalt sett kun tar noen få minutter å gjennomføre, så inngår to momenter. 

Først gjennomføres en Hurtignavngivning, og deretter leser eleven to korte tekster etterfulgt av noen spørsmål. Hurtignavngivingen gjennomføres bl.a. for at eleven skal begynne med en enkel oppgave og kjenne seg bekvem i testsituasjonen.