1. Kunnskapsbank
  2. Å jobbe med resultatene

Hvordan bruker jeg Lexplore Intensiv?

Lexplore Intensiv er en lesetreningsmetode. Den fokuserer på ferdigheten til å avkode ord og meninger. Den tekniske delen av lesingen må fungere for at eleven skal kunne tilgodegjøre seg innholdet og forstå teksten som hen leser. Derfor har Lexplore utviklet et materiale som øver på akkurat dette. Det er mest tydelig for elever som ikke riktig har befestet avkodingen og fått leseflyt. 

Lexplore finnes også for de elevene som allerede har en god avkoding og en god leseflyt. Disse nivåene inneholder andre momenter der elevene kombinerer det å lese høyt for en bedre leseflyt med språklige øvelser. 

Lexplore Intensiv består av 5 nivåer som er tilpasset det nivået eleven har etter kartleggingen.

Det finnes også 2 ulike varianter av hvert nivå som kalles A og B. 

Hva innebærer A og B? 

Nivåene A og B er tenkt som en retningslinje for hvilket materiale som passer yngre og eldre elever. Nivå A er tilpasset de yngste elevene (årstrinn 1-4) og Nivå B de eldre elevene (årstrinn 5-7). Men nivåene kan også sees på som et basis - og repetisjonsspor. 

Konkret arbeid

Det skal være enkelt å jobbe med Lexplore Intensiv. Derfor finnes det konkrete veiledninger om hvordan det kan brukes. 

Om du har egne idéer så er det fritt fram! Det viktigste er at det fungerer i ditt klasserom og for dine elever slik at du utvikler sine ferdigheter i å avkode tekst!

Siden Lexplore Intensiv skal være en inkluderende øvelse så finnes Intensivlesing i skjønnlitterære bøker for de elevene du mener bør øve leseflyt i en bok i stedet. 

Om du er en Lexplore-skole har du tilgang til Lexplore Intensiv via portalen eller direkte gjennom denne lenken: Lexplore Intensiv