1. Kunnskapsbank
  2. Å jobbe med resultatene

Hvordan jobber jeg med språk i min klasse?

I klassen finnes det mange muligheter til å arbeide på en språkutviklende måte. Elevene trenger språkforståelse i alle fagene de møter i skolen. Det er også den ferdigheten som hjelper hen i hverdagsnære situasjoner gjennom hele livet.

Å trene og øve sin egen lesing ved hjelp av Lexplore Intensiv og andre øvelser der eleven leser visuelt med øynene er en del av lesetreningen. Men lesing skal resultere i en ferdighet til å ta til seg en tekst innhold og oversette den i ulike situasjoner. En enkel måte å komme i gang med undervisning som fokuserer på språkets utvikling er de språklige aktivitetene. 

Det finnes også en rekke begreper som eleven små kjenne for å kunne ta til seg fagkunnskap i alle fag i skolen. En måte å styrke deres begrepsforståelse er å innlede et emne med en eller flere timer som fokuserer på de meningsbærende begrepene. I de språklige aktivitetene finnes det konkrete metoder for å arbeide med begrepsforståelse. 

Om du vil lage din egen leksjon knyttet til begrepsforståelse kan du få hjelp av malen under i planleggingen. 

Mal for egen undervisningsplanlegging