1. Infobank
  2. Forstå Resultatene
  3. Resultater der vurdering er nødvendig

Hvordan kan du vite om resultat fra "Hurtignavngivning" er i normal-intervallet eller lavt?

Det finnes forskning som viser at Hurtignavngivning har en høy korrelasjon med lesning. Det er derfor relevant å vite om resultatet på Hurtignavngivningen ligger innenfor normal-intervallet eller ikker. I Lexplores Resultatsportal vises en indikasjon på om resultatet indikerer underliggende vanskeligheter for eleven. 

Les mer om hurtignavngivning her: Hva er hurtignavngivning?

Denne informasjonen finner du på elev-siden, når du klikker på en elev som har gjennomført en hurtignavngivning. Når du ser på resultatet kan du se om det vises et rødt flagg ved siden av, noe som betyr at resultatet ligger under grensen for det som ansees som normalt. For mer informasjon kan du klikke på "i" tegnet. Om resultatet er normalt, vises ikke noe flagg.