1. Kunnskapsbank
  2. Å jobbe med resultatene

Hvorfor velger vi å fokusere på avkoding, leseflyt og språkforståelse?

Vi tilbyr dere som bruker Lexplore også tilgang til Lexplore Intensiv og Lexplore Språk. Hvorfor har vi valgt å ta fram et materiale nettopp for intensiv lesetrening og språklig forståelse?

Lexplores metoder for leseutvikling bygger på rening av avkoding, leseflyt og språkforståelse. Det er tre viktige parametre for at eleven skal kunne utvikle en god leseforståelse. 

Språkforståelsen er delen som behandler ordforståelse, gramatikk og  der eleven bruker sin erfaring og sin forståelse når hen skal forstå en tekst. Språkforståelsen er avgjørende uansett om teksten er for innlæring av et emne eller om det er skjønnlitteratur. Elevene kan ikke utvikle en god leseforståelse om de ikke kan avkode, har en nogenlunde god leseflyt samt en forståelse for språket. Derfor må vi i skolen gi elevene trening i alle disse tre delene. 

Barbro Westlund, en av Sveriges fremste leseforskere og lærerutdanner, forklarer i denne filmen hvorfor vi må se lesing i dette perspektivet for å kunne gi elevene riktig leseopplæring.

 

Lexplore ønsker å være en støtte gjennom hele prosessen fra objektiv analyse av elevens leseferdigheter til det viktige og konkrete arbeidet i skolen. Med evidensbaserte metoder og velutprøvde øvelser henvender vi oss til pedagogene som møter elevene hver dag, slik at dere skal få tid til å jobbe med elevene framfor å sammenstille resultater og lete etter tilpasset materiale. Men også for at kommuner, skoler og klasser skal få tilgang til materiale som kan bidra til en likeverdig leseutvikling. 

 

Lexplore Intensiv finner dere i Resultatsportalen på klasse- og individnivå. Dere kan velge å åpne den online, lagre den på datamaskin eller iPad eller laste den ned som en PDF-fil og skrive den ut. 

Hvordan dere konkret jobber med Lexplore Intensiv individuelt og i gruppe kan dere leser om her!

Dere finner Lexplore Språk inne i portalen når du logger inn i: Mitt Lexplore