Om spørsmålene etter en lest tekst

Spørsmålene som følger etter tekstene elevene leser er der for at elevene skal lese teksten med en målsetting om å kunne forstå teksten. Samtidig registreres svaret på spørsmålene slik at man har et separat målepunkt for grunnleggende leseforståelse knyttet sammen med resultatet av analysene av øyebevegelsene.

Spørsmålene knyttet til leseforståelse måler både elevenes grunnleggende leseforståelse og innholdsforståelse. Dette knyttet til den samme teksten eleven akkurat har lest samtidig som øyebevegelsene ble spilt inn. Eleven redegjør for enkle detaljer i innholdet etter lesingen gjennom å svare på 4-5 åpne spørsmål.