1. Kunnskapsbank
  2. Å jobbe med resultatene

Språklige aktiviteter

Språkforståelse er en viktig brikke i utviklingen av elevens leseforståelse. For å underbygge lærerens arbeid med elevenes språklige forståelse kan man benytte seg av våre språklige aktiviteter.

Gjennom Lexplore får du som lærer konkrete forslag på aktiviteter som på ulike måter berører språkforståelsen. Innholdet har konkrete forslag på gjennomføringen men du står helt fritt til å variere og forandre slik at det passer din undervisning. 

Det finnes ulike kategorier for at du lettere skal kunne botanisere og finne det som passer deg og dine elever best akkurat nå. 

De kategoriene som finnes er: 

  • Elevens leseflyt
  • Innhold og forståelse
  • Lytt og forstå
  • Grammatikk og begreper
  • Kult med språk
  • Elevstrategier og støttefunksjoner. 

Her kan du lese mer om bakgrunnen for Lexplores metoder for leseutvikling

Om du jobber på en Lexplore-skole kan du finne materialet via portalen

eller direkte via lenken Språklige aktiviteter

(Merk at aktivitetene oversettes fortløpende til norsk)