Lesemester blir en del av Lexplore

Lanserer ny digital tjeneste med all leseutvikling på ett sted.

Leseutvikling med Lexplore

All leseutvikling på ett sted - med en innlogging

Lexplore støtter alle elevers leseutvikling på skolen og i kommunen. Fra lesekartlegging som er effektiv, objektiv og forskningsbasert, drevet av kunstig intelligens, til innsikter som er koblet direkte til leseøvelser for å styrke leseutviklingen til enkeltelever på alle lesenivåer.

Til høsten heter vi Lexplore, og Lesemester flyttes inn i Lexplores tekniske miljø som biblioteket i vår verktøykasse. Les mer under om alle våre nyheter og oppdateringer.

Lexplore og Lesemester
leseplattform-1

Vår løsning

Oppdag vår verktøykasse for systematisk leseutvikling

screening

Kartlegging

Her finner du kartlegging basert på øyebevegelser og kunstig intelligens. En rask, objektiv og forskningsbasert lesekartlegging for alle elever

 • Sertifiseringstest for kartleggere
 • Individuell test for elevene
 • 5-7 minutter per elev
 • 2 - 4 ganger per år
insikter

Innsikter

Innsikter som kobler sammen resultatene fra kartleggingen med leseutvikling og gir lærerne tiltak, forslag til øvelser og bokanbefalinger til enkeltelever, samt støtte i arbeidet med leseutviklingen. Innsikten gir også skolen og kommunen oversikt over utviklingen over tid og ressursfordeling blir lettere. 

 • Nettbasert portal
 • Egne rapporter basert på roller
image 15

Lesing

Lesing gir økt lesemotivasjon for alle elever ved at de får tilpassede øvelser, litteratur og lesetrening basert på innsikter fra kartleggingen. 

 • Leseøvelser for leseflyt og avkoding
 • Stort digitalt bibliotek med 1600 digitale bøker
 • Leselogg for å logge lesing i alle bøker
HubSpot Video

Om oss

Hvorfor Lexplore?

Family Values Child
Motivere elever
 • Riktig støtte til riktig tid.
 • Utvikler lesingen for alle elever, uansett nivå.
 • Logg all lesing på ett sted, digital og analog lesing.
 • Gjør lesing gøy og motiverende
Fresh Folk Teaching
Støtte lærere
 • Mer tid med elevene.
 • Objektive resultater og innsikter.
 • Forskningsbasert materiale som et utgangspunkt for lesetreningen.
 • Oversikt over alt av elevenes lesing på ett sted.

 

kids
Gjøre en forskjell for alle
 • Kommunen får økt måloppnåelse
 • Effektiv ressursfordeling for skolen/kommunen
 • Økt kollegial læring
 • Øke leseutviklingen til alle elever.