Ändra svar på läsförståelsefrågorna

Om du efter att ha sparat elevens inspelning kommer på att du klickade i ett annat svar på läsförståelsefrågorna än det eleven gav går det att ändra

 

Ändra svar på frågor

 

Det är möjligt att ändra svaret på läsförståelsefrågorna efter att testet är avslutat.

Gör så här för att ändra svaren på läsförståelsefrågorna

  1. Logga in i Lexplore Resultatportal.
  2. Navigera till elevens resultatsida och tryck på knappen ”Ange resultat” för att få fram dialogrutan där svaren kan ändras, som bilden ovan visar.