Anonymisera elevnamnen

Här får du veta hur du anonymiserar dina elevers namn

Att anonymisera elevernas namn innebär att elevernas namn ersätts med ett nummer. Vid några tillfällen kan det vara bra att anonymisera elevernas namn, t.ex. om du vill mejla någon kollega eller Lexplore med en fråga om en elev. Även om man vill visa en vårdnadshavare kan den funktionen användas.