Elever med skyddad identitet

Det finns några olika alternativ för att genomföra testet med elever med skyddad identitet, det viktiga är att följa skolans egna rutiner.

Först behöver du bestämma om det är nödvändigt att testa eleven.

Finns eleven med på klasslistan med ett annat namn så screenar du eleven men då med mikrofonen avstängd.

Finns eleven inte med på klasslistan men du vill ändå screena eleven. Då går du in i den utbildningsskolan som ni övade i under utbildningen. Här väljer du en befintlig påhittad elev eller lägger till eleven men då med ett påhittat namn. Se instruktionen nedan. Kom ihåg att ha mikrofonen avstängd så att ikonen blir röd.

Följ den här instruktionen för att lägga till eleven i Lexplore. Observera, att uniktID ej behöver vara ett personnummer.