Flytta elev

Du kan flytta elev till en annan klass, skola och organisation. Här får du veta hur du gör.

 

Du kan välja om du vill flytta en elev till en annan klas, skola eller organisation. För att kunna göra det behöver du ha behörighet i klassen, skolan eller organisationen. Alla inspelningar som eleven eventuellt har följer med när du flyttar eleven.

Här kan du se och läsa hur du flyttar en elev till en annan klass i samma skola

 

Flytta elev

  1. Du börjar med att logga in i resultatportalen
  2. Klickar in på den elev som du vill flytta och väljer "Flytta elev"
  3. Sedan väljer du vilken klass och årskurs som du vill flytta eleven till
  4. Tryck sedan på "Flytta"