1. Support
  2. SE - Support
  3. Resultatportalen & testapplikationen

Hur använder jag resultatportalen?

I resultatportalen finns resultatet från screeningen samlat. Där finns också rekommendationer och material för hur skolan kan arbeta för att ge eleven rätt stöd.

Resultatenportalen är det program där elevernas resultat presenteras. De presenteras på 4 nivåer: kommun eller organisationsnivå, skolnivå, klassnivå och elevnivå. Det ger en tydlig överblick av elevernas läsförmåga. I resultatportalen kan ni också lyssna på eleven och se deras ögonrörelser.

Du kan följa resultatet över tid och därmed få en uppfattning om skolans, klassens, individens och elevens utveckling. I resultatportalen får ni också tillgång till Lexplore Intensiv.

Resultatportalen en förrklaring av elevernas resultat

För att kunna titta på resultaten behöver du en inloggning. Har du ingen så kontakta din kontaktperson. Du loggar in med din mejladress, lösenord samt en sms-kod som du får skickat till din telefon.

Resultaten presenteras på fyra olika nivåer, kommun eller organisation, skola, klass och elev. Beroende på din behörighet kommer du att kunna se olika vyer.

Resultatportalen elev och klassvy

På flera ställen i portalen kan du få mer information om vad som visas och hur testet går till. Titta efter detta i högermenyn samt de många "i" som du ser.

Resultatportalen en fördjupad genomgång

Här finns en hel del information om elevens läsning som bl.a. presenteras i läsförmåga och läshastighet. Du kan lyssna när eleven läser och svarar på tillhörande frågor, sortera eleverna i ordning efter läsförmågan.