1. Support
  2. SE - Support
  3. Resultatportalen & testapplikationen

Kalibrera elevskärmen

Innan du kan börja screena dina elever behöver elevskärmen kalibreras. Det behöver du bara göra när skärmikonen är röd och vägledningstexten säger det.

 

Om du ser att skärmikonen är röd så klickar du på den. Då får du upp följande text, om skärmen om elevskärmen behöver kalibreras. 

Gör så här 

  1. Ställ elevskärmen bredvid din dator så att du kan se båda skärmarna samtidigt.
  2. För över muspekaren till elevskärmen. Det gör du med ett långt drag med fingret på musplattan åt ett håll. Kommer den inte över så provar du att göra likadant åt andra hållet. 
  3. Nu ser du svarta streck på elevskärmen. Dessa ska överensstämma med de vita på eye-trackern. Om de inte gör det så dra i de svarta strecken.
  4. Tryck sedan "Klar"
  5. För sedan tillbaka muspekaren till din dataskärm.
  6. Nu ska elevskärmen vara vit med texten Lexplore.