1. Support
  2. SE - Support
  3. Resultatportalen & testapplikationen

Kalibrering av eye trackern

Kalibrering görs för att ställa in eye trackern. Det behövs för att inspelningen av elevens ögonrörelser ska bli bra och tillförlitliga.

2.5 (181107)

Kalibrering görs för att ställa in eye trackern. Det behövs för att inspelningen av elevens ögonrörelser ska bli bra och tillförlitliga. Du kalibrerar eye trackern för att den ska lära sig att hitta varje elevs ögon. Det innebär att du måste kaliberera mellan varje elev. Kalibreringen avslutas automatiskt.

Du kan göra om kalibreringen när det behövs. Vilket brukar vara när eleven har svårt att följa efter ringen och stanna när ringen stannar. Du ser om det behövs genom att titta på bilden som kommer upp efter avslutad kalibrering. De röda- och gröna strecken ska finnas i varje ring. Om de strecken är flera centimeter långa så väljer du att göra om kalibreringen och uppmanar eleven att följa ringen.Kalibreri