1. Support
  2. SE - Support
  3. Att arbeta med läsutveckling

Lexplore Intensiv - intensiv lästräning för alla elever

Lexplore Intensiv är ett lästräningsprogram som är speciellt framtaget för att du ska kunna arbeta med läsutveckling för alla elever oavsett vilken nivå de ligger på.

Nya läsutvecklingprogrammet

 

I Lexplore intensiv tränar eleverna avkodningsförmåga och läsflyt. För elever på låg- och under medelnivå finns Lexplore Intensiv röd och gul. De spåren fokuserar på kopplingen mellan grafem och fonem och innehåller till största del nonsensord.

De elever som ligger på medelnivån använder det turkosa spåret som främst fokuserar på läsflyt. Eleven tränar med hjälp av korta ord. För en elev som befinner sig på över medel och hög nivå finns det  grå och mörkblå spåret som även det fokuserar på läsflyt. 

Lexplore Intensiv finns i resultatportalen. I klassvyn finns "Mitt Lexplore". Där hittar du samtliga material samt en lärarhandledning.

Eleverna på hög nivå kan också arbeta vidare med ordförståelse i materialet.

Elever på hög kan också arbeta med högläsning i par under intensivpassen.

Är ni en Lexploreskola kan ni får mer information via fortbildningen om Lexplore Intensiv

Du kan få lösenord från skolans kontaktperson.