1. Support
  2. SE - Support
  3. Att arbeta med läsutveckling

Lexplore språk

En viktigt del för att en elev ska utveckla sin läsförståelse är elevens språkförståelse. För att underlätta lärarens arbete med elevernas språkliga förståelse finns möjligheten att använda sig av Lexplore Språk.

Lexplore Språk innehåller ett antal språkliga teman som klassläraren kan använda sig av i klassrumsmiljön. Alla språkteman innehåller moment som utvecklar ordförråd, grammatisk förmåga, uttrycksförmåga och begreppsförståelse som kan bidrar till att underlätta inför olika arbetsområden de möter i skolan. Alla teman är årskursoberoende och kan därför användas för elever i alla årskurser 1-6. Varje tema innehåller ett antal lektioner som ger läraren konkreta metoder och beskrivningar hur hen bäst genomför dem. Men läraren kan också välja att ta idéen till det språkliga temat och skapa sina helt egna lektioner. Alla språkteman finns i klassvyn i resultatportalen.

Här kan ni läsa om bakgrunden till Lexplores läsutvecklingsprogram.