Lexplores testapplikation, inställningar och felmeddelanden

eye tracker iconI övre högra hörnet i testapplikationsfönstret finns sju inställnings- och statusikoner. De visar information om inställningar, uppdateringar och uppladdningar av inspelningar. Du kan klicka på ikonerna för att få mer information om vad som är fel och kan då komma åt inställningarna. Grön färg visar att allt stämmer och röd färg tyder på att något är fel. 

Här nedanför finns ikonerna utförligare beskrivna. 

Tillgängliga uppdateringar 

Tillgängliga uppdateringarDen gula blinkande flaggan visas bara när det finns en ny version av applikationen tillgänglig. Ikonen visas både på inloggningssidan och i applikationen när användaren har loggat in. Genom att klicka på ikonen och välja ”Uppdatera nu” så laddas den nya versionen ned i bakgrunden. Klicka på ”Nyheter i denna version” för att läsa om vad som är nytt. När uppdateringen är klar kan den nya versionen tas i bruk genom att starta om applikationen.  

PortalenHar du inte möjlighet att uppdatera mjukvaran själv kommer det istället stå att systemadministratören (IT-avdelningen)ska kontaktas. I dessa fall, där IT-avdelningen sköter installation och uppdateringar centralt, informerar Lexplore ansvarig systemadministratör när en ny uppdatering finns tillgänglig

 

Språkinställningar

SpråkinställningarIkonen med det blå kugghjulet kan användas för att välja vilket språk som ska användas på knappar och instruktioner. Du kan välja mellan svenska samt amerikansk och brittisk engelska. Den här inställningen styr bara vilket språk testapplikationen använder. Språket på övningarna för eleverna påverkas inte av dessa inställningar.

Skärminställningar

SkärminställningarNär du installerar testutrustningen för första gången så måste skärminställningar utföras. Har du inte rätt skärminställningar så känner systemet av detta och ikonen för skärminställningar blir röd.Tryck på ikonen och välj skärminställningar för rätt skärminställningar. Under Flera bildskärmar väljer du Utvidga dessa bildskärmar och spara sedan ändringarna.

Kalibrering av elevskärmen 

Figur 24

Vid den allra första installation av testutrustningen så måste även elevskärmen kalibreras. Om kalibrering av elevskärmen inte har utförts kommer ett varningsmeddelande att visas.

När det händer så väljer du Kalibrera bildskärm. Du kommer då att se bilden nedan på elevskärmen. För över muspekaren till elevskärmen och använd musen för att justera linjerna i sidled så att de är placerade ovanför de vita strecken på ovansidan av eye trackern. Tryck sedan på klar.

Figur 25

 

Ljudinställningar

LjudinställningarOm mikrofonen är avstängd, eller om volymen är inställd på mindre än 90 procent, så kommer ikonen att vara röd. Det går fortfarande att göra inspelningar om mikrofonen är avstängd. Detta görs vanligtvis inte men kan behövas i undantagsfall till exempel när elever med skyddad identitet screenas.

Mikrofoninställningarna hanteras olika för olika datorer. En del har en separat tangent för att slå på och av mikrofonen medan andra kräver att man går via inställningarna för Windows. Ikonen kan användas för att snabbt nå dessa inställningar.

Nätverksinställningar

NätverksinställningarOm internetuppkoppling saknas blir nätverksikonen röd. Det går att fortsätta med screeningen även utan internet. Alla filer sparas lokalt på datorns hårddisk tills de laddats upp till Lexplores molntjänst.

Om det finns ett problem med brandväggar som blockerar Lexplore internetuppkoppling kommer informationen att visas av de röda ikonerna "uppladdningstjänst" och "analystjänst". Vänligen kontakta Lexplores support och IT-avdelningen om sådan information ges.

Obs! För att logga in i applikationen krävs internet.

 

Eye tracker-inställningar

eye tracker icon-1Eye tracker-ikonen har två statuslägen: grön och röd. Är ikonen grön fungerar eye trackern som den ska. Är den däremot röd så beror det på ett problem med anslutningen av eye trackern. Det kan antingen bero på att USB-sladden inte är kopplad rätt eller att det är ett fel på programmet i eye trackern. 

Om eye trackern inte vill ansluta vid montering av utrustningen kan du starta om datorn för att avhjälpa problemet. Se till att sladdarna till eye trackern och elevskärmen fortfarande är anslutna när du gör det. Om problemet finns kvar så startar du om Tobii Eye Tracking Service enligt nedan.

Steg 1 

  1. Öppna Windowsmenyn
  2. Skriv Services
  3. Öppna Services i listan


Steg 1

Steg 2

  1. Hitta Tobii Service i listan.
  2. Högerklicka på Tobii Service
  3. Välj Starta om

Steg 2

 

Molnuppladdningsinställningar

MolnuppladdningarOm din internetuppkoppling är långsam eller instabil, går det att tillfälligt stänga av uppladdningen av filer. Detta kan vara till hjälp om du använder mobilt internet eller är långt ifrån en wi-fi router.

Öppna inställningarna för molnuppladdningen genom att klicka på ikonen. Om du stänger av uppladdningen frigör du mer kapacitet för att ladda klasslistor och testapplikationen blir också snabbare. Slå på uppladdningen igen när du har en stabil internetuppkoppling.

Tangentbordsgenvägar i testapplikationen

Tryck på  För att 
ENTER  Trycka på blå knappar som Välj elev, Nästa, Starta kalibrering, Spara inspelning. Används inte under inspelning
Mellanslag  Nästa. Används under inspelning
Ctrl + R Starta inspelning 
Esc Avbryta inspelning