1. Support
  2. SE - Support
  3. Resultatportalen & testapplikationen

Placering och positionering

Hur eleven sitter är viktigt vid screeningen för att inspelningen ska få en bra kvalitet.

Placering

2.3 Placera Eleven (181030)

Avståndet ska vara ungefär 65 centimeter mellan eleven och skärmen.

Stolen ska vara ordentligt inskjuten vid bordet.

Datorn och elevens skärm ska vara i 90 grader mot varandra.

När eleven läser så tittar du som testledare på din egen skärm så att eleven får koncentrera sig på att läsa på sin egen skärm.

Positionering

2.4 Positionering (181028)

På skärmen ser du två ringar, ett kors och en fyrkant. Cirkeln som rör sig är elevens avstånd till skärmen. Korset är vinkeln på skärmen. När både ringen och korset är gröna så har eleven en korrekt position och du kan gå vidare till nästa steg.

Ringarna

Flytta skärmen så att ringarna ligger ovanpå varandra. Då är avståndet bra och ringarna blir gröna. Om den rörliga ringen är större än den fasta så flyttar du skärmen närmare eleven.

Korset

Korset ska placeras innanför fyrkanten. Det gör du genom att ändra vinkeln på skärmen.