Radera elev

Om du vill radera en elev från klassen, skolan eller organisationen så är detta möjligt beroende på vilken behörighet du har.

Radera elev

  1. Du börjar med att logga in i resultatportalen
  2. Väljer sedan den elev som du vill radera
  3. Nu får du tre alternativ, om du vill radera eleven från klassen skolan eller organisationen. Väljer du "Klassen" så kommer eleven att raderas i befintlig klass men finnas kvar i eventuellt gammal klass och den statistiken. Väljer du istället "Skolan" så raderas eleven från skolan men kommer att finnas kvar i statisktiken på organisationsnivå. Väljer du "Organisation"" så kommer eleven helt att raderas.
  4. Nu skriver du in "radera" och klickar sedan på den röda knapp där det står "RADERA"