RAN-test

RAN står för Rapid Automatized Naming och är ett test där eleven säger bokstäverna så snabbt som möjligt.

2.6 (181030)