Så här går testet till

I det här avsnittet får du veta mer om hur screeningen går till

Före första användning – utbildning i att använda applikationen

Innan du blir certifierad användare kommer du att gå Lexplores utbildning för att bli certifierad screenare. Utbildningen syftar till att du ska ha att du har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper kring screeningen för att kunna utföra screeningar av elever på egen hand. Den här användarmanualen är ett hjälpmedel för dig att använda både före, under och efter utbildningen.

Utbildningen kommer att äga rum i rum i en utbildningsorganisation med påhittade elever för praktisk övning under utbildningen. För att få tillgång till utbildningsorganisationen kommer du att få en inbjudan från systemet där du registrerar dig som användare. Den som håller i utbildningen kommer att skicka denna inbjudan till din e-postadress och hjälpa dig med registreringen. 

Testflödet

Testet består av att eleven genomför två olika övningar. Eleven benämner först bokstäver på tid och läser sedan två korta texter med efterföljande frågor till varje text. Elever i årskurs 1 läser de båda texterna högt medan elever i årskurs 2-4 läser den första texten högt och den andra texten tyst.

Du kommer att kunna följa elevens ögonrörelser över skärmen som en röd och grön cirkel under läsningen.

Testapplikationen ger instruktioner till användaren om vad som du ska säga till eleven för varje steg i testflödet.

Testapplikationen visar även instruktioner och tips på vad användaren behöver tänka på för varje steg.

Innan screeningen av en elev inleds, behöver utrustningen justeras och en kalibrering av eye trackern genomföras.

Längst upp i testapplikationen visas testflödet. Det stadium den aktuella eleven befinner sig i är markerat som på bilden nedan. 

En vanlig testsession

Så här går det till vid en typisk testsession med en elev. Applikationen kommer att guida dig genom varje steg genom att fråga hur du vill fortsätta.

 1. Välj elevens namn i listan.
 2. Tryck på Välj denna elev.
 3. Kontrollera att eleven sitter med stolen inskjuten så att eleven får stöd av stolsryggen och har magen mot bordet och armarna på bordet.
 4. Justera utrustningen. När elevens position är ok, tryck på Starta kalibrering.
 5. Ge eleven instruktioner för exempelbokstäverna i RAN-testet.
 6. Tryck Nästa när eleven läst upp exempelbokstäverna. 
 7. Ge instruktioner till bokstavstestet. 
 8. Tryck på Starta inspelning.
 9. Tryck omedelbart på Nästa eller mellanslag när eleven sagt klart bokstäverna.
 10. Tryck på Spara och gå vidare.
 11. Ge eleven instruktionerna för textläsningen.
 12. Tryck på Starta inspelning.
 13. Tryck omedelbart på Nästa eller mellanslag när eleven läst klart.
 14. Ställ frågorna en i taget och fyll i om svaret är rätt eller fel.
 15. Tryck på Nästa när alla frågor är besvarade.
 16. Välj Spara och gå vidare.
 17. Ge instruktioner till textläsningen
 18. Tryck på Starta inspelning.
 19. Tryck omedelbart på Nästa eller mellanslag när eleven läst klart.
 20. Ställ frågorna en i taget och fyll om svaret är rätt eller fel.
 21. Tryck på Nästa när alla frågor är besvarade. 
 22. Tryck på Spara och Gå vidare.
 23. Tryck på Klar.

Avvikelser från en vanlig testsession

Det kommer att uppstå situationer när något händer vid testningen som gör att du vill fortsätta på ett annat sätt än att bara gå vidare i testflödet. De vanligaste fallen är listade här nedanför.

Avsluta test

Om man av någon anledning vill avsluta testet helt går det att göra när som helst mellan inspelningarna genom att trycka på Avsluta test nere till vänster.

Ett exempel på en situation där användaren kan vilja avsluta testet är om en elev har kämpat sig igenom första texten med så stor möda att det inte känns rätt att be eleven att läsa mer. Om användaren är osäker så fråga eleven om denne orkar läsa en text till.

Avbryta inspelning

Man kan vilja avbryta en pågående inspelning av olika skäl. Du kanske blir störd av att någon kommer in, eleven börjar prata om annat eller att något oförutsett händer som gör att man vill avbryta. Det kan också hända att man kommer åt mellanslagstangenten och på så sätt råkar gå vidare till frågedelen innan eleven har läst klart. Det går att avbryta när som helst under en pågående inspelning genom att trycka på Avbryt inspelning nere till vänster. Obs! En avbruten inspelning sparas inte.

Varför inte spara? Att göra om testmoment

Applikationen frågar efter varje inspelning om du vill Spara och gå vidare eller Inte spara. Om du får en varning om att kvaliteten på inspelningen är dålig och en rekommendation att göra om testmomentet, tänk på följande: 

 • Om du väljer att göra om testmomentet sparas inte den inspelning som gjorts. Finns det anledning att tro att en ny inspelning kommer att bli bättre?
 • Om eleven bär tjocka glasögon är det inte säkert att det blir bättre kvalitet på en ny inspelning.
 • Om eleven var mycket rörlig och verkar ha svårt att sitta stilla är det inte heller så troligt att nästa inspelning blir bättre. Därför rekommenderas du inte att i sådana lägen välja Gör om testmoment, utan istället att spara och gå vidare. Blir nästa inspelning bättre så kan denna användas ensam för att göra analysen om den första var mycket dålig. Alla inspelningar kan även användas för kvalitativ analys.

Det går också att göra om hela testet från början med en elev senare om inspelningarna blev mycket dåliga. Om ni däremot blev avbrutna under läsningen av att någon kom in i rummet, du råkade stänga av inspelningen för tidigt eller avbröt inspelningen av något annat skäl, är det bra att göra om testmomentet. Då väljer du Gör om testmoment.

Automatiskt val av text

Det finns åtta texter per årskurs. Det är för att undvika att en elev läser samma text två gånger vid uppföljning under läsåret. Systemet håller automatiskt reda på vilka texter som redan har visats för eleven.