1. Support
  2. SE - Support
  3. Resultatportalen & testapplikationen

Testapplikationen

Lexplore testapplikation är det program som du använder när du screenar dina elever.

2.2 steg för steg (181028)

Att logga in

Du loggar in genom att dubbelklicka på ikonen på skärmen, fylla i din mejladress samt ditt lösenord.

Uppdatera alltid

När du ser denna gula flagga högst upp i applikationen innebär det att det finns nya uppdateringar, det är något vi utvecklat för att göra det bättre för dig. När du ser den ska du alltid klicka på den för att uppdatera, vilket bara tar några sekunder.

Uppdateringsflagga

Olika steg

Du börjar med att välja organisation, skola samt elev och följer sedan de olika stegen för positionering och kalibrering. De måste genomförs i nummerordning men du kan backa om du vill göra om ett steg.

Testrutan

I pratbubblan står det som du ska säga till eleven. I rutan nedanför ser du de bokstäver och texter eleven läser samt även elevens ögonrörelser, den gröna och röda ringen.

Menyn till höger

Till höger, i cirklarna, ser du var någonstans du befinner dig i testet.

Menyn till vänster

På menyn till vänster ser du elevens positionering. Titta på den för att se att eleven inte har hamnat fel. Blir den röd eller gul behöver du ändra elevens position inför nästa del, stör aldrig eleven under pågående test. Låt blicken vandra över denna under testets gång för eventuell korrigering mellan testmomenten.

Anteckningsblocket

När du kommit till steg 5 finns ett anteckningsblock där du kan göra anteckningar. Det finns både de "Publika kommentarer" som är färdiga kommentarer att välja på. det är dessa som alla som är inbjudna till resultatportalen kommer att kunna se. Det finns även "Interna kommentarer" där du kan skriva information till oss på Lexplore men även till dig själv.

Grå, gröna eller lila cirklar

När eleven har läst två texter och de blivit analyserade är cirklarna gröna. Lila cirklar betyder att resultatet analyseras. Grå cirklar betyder att eleven inte har läst den texten.