Systematisk läsutveckling

3 olika sätt att arbeta med systematisk läsutveckling på organisationsnivå!
Tre skolledare berättar om hur en skolinspektion, svaga resultat i svenska och brist på elev-insikter i realtid var grunden till satsningen på systematisk läsutveckling med Lexplore.
Online
9 mars 2023
Kl. 15:00

Praktisk information:

Tid: 9 mars kl. 15:00

Plats: Webinaret hålls online. Du kommer att få en länk efter att du har anmält dig. 

 

Anmäl dig i dag!


Vem får du lyssna till?

Verksamhetschef, Landskrona
Lena Hjelmström
När Lena tillträdde som Verksamhetschef i Landskrona möttes hon av en skolinspektion där man identifierat språkliga brister vilket resulterade i låg måluppfyllelse. Med det som grund togs beslutet att arbeta mer systematiskt med tidiga insatser med hjälp av Lexplore. Det var precis vad vi behövde för att få fart på arbetet mot målet ökad läskunnighet.
Verksamhetschef, Lindingö
Stephan Anderman
Lidingö Stad har arbetat med Lexplore sedan 2018. Kommunen ville intensifiera sitt arbete med läsning och kunna mäta elevernas läsning i realtid, utan att invänta resultat från nationella prov. Det man såg när arbetet med Lexplore startade var att man nu fick större möjlighet att hitta elever som behöver extra stöd tidigare. Vad de inte visste var att arbetet med Lexplore skulle öka det kollegiala lärandet och intresset för skolbiblioteket. Stephan som är verksamhetschef kommer berätta om deras Lexplore-resa.
Head of Academics, IES
Annakarin Johansson Sandman
Internationella Engelska Skolan (IES) hade identifierat att man inte tillför lika mycket förädlingsvärde i svenskämnet som i matematik och engelska. Med det som grund ville IES ville sätta fokus på läsutveckling och Svenska språket, för att stärka resultaten i organisation. Hör Annakarin som är utbildingschef på IES berätta om deras resa.
från Lexplore
Magnus och Andreas
Magnus och Andreas jobbar på Lexplore. Dom har båda flera års erfarenheter som rektorer och lärare. De har varit verksamma i några av Sveriges mest utsatta områden och har sett på nära håll vilken kraft det finns i läsningen och hur den påverkar möjligheten att klara grundskolan.