Skolbiblioteksutveckling – exempel på övergripande projekt

Online
23 mars 2023
Kl. 15:00

Lyssna till Anna Stråhle som arbetar som skolbibliotekskonsulent i Strängnäs kommun. Anna kommer att berätta om ditt arbete och hur hon engagerar skolor och ger lärare stöd för att driva läsutvecklingen åt rätt håll! När vi fått del av Annas kunskap får vi också en inblick i Lexplores digitala bibliotek av Anderas Hallström från Lexplore.

Praktisk information:

Tid: 23 mars kl. 15:00

Plats: Webinaret hålls online. Du kommer att få en länk efter att du har anmält dig. 

 

Anmäl dig i dag!


Vem får du lyssna till?

annastråhle
Skolbibliotekskonsulent, Strängnäs kommun
Anna Stråhle
Anna Stråhle arbetar som skolbibliotekskonsulent i Strängnäs kommun. Det är ett horisontellt projekt mellan kulturkontoret och utbildningskontoret. Rollen innebär att finna strategier för att utveckla kommunens skolbibliotek, samt bedriva ett övergripande arbete och involvera så många som möjlig i olika projekt.
Andreas
Lexplore
Andreas Hallström
Andreas jobbar idag på Lexplore med att få fler elever att bli starka läsare. Han har tidigare lång erfarenhet från skolvälden som lärare och rektor och har jobbat mycket med att organisera och utveckla skolor så att digitaliseringen skapar nya värden i undervisningen.