Ändra namn på klass

Ändra namn på en klass i Lexplore kan man göra i Lexploreportalen. I den här artikeln visar vi steg för steg hur det går till.

Behörighet att ändra namn på klasser har du som är Organisationsadministratör, Projektledare, Ambassadör eller Screenare.

Om er skola eller kommun har en aktiv SIS-integration mellan ert källdatasystem och Lexplore synkas automatiskt alla klasser med Lexplore. Manuell hantering av klasser, såsom att ändra namn, är då avstängt.

Byt namn på klass manuellt i Lexplore

  1. Logga in i resultatportalen https://portal.lexplore.com/
  2. Se till att du har navigerat fram till skolnivån under Insikter. 
  3. Klicka på kugghjulet som visar sig uppe i det högra hörnet för att komma till Inställningar.
  4. Klicka på Klasser och välj klassen du önskar byta namn på.


  5. Välj sedan Inställningar. Här har du möjlighet att skriva in det nya namnet som du vill ge klassen. När du ändrat namnet klickar du på SPARA för att det nya klassnamnet ska gälla.

Varje klassnamn måste vara unikt för skolan. Om du behöver byta namn på en klass till samma namn som en annan klass behöver du först namnge en av klasserna med ett unikt tillfälligt namn för att det inte ska finnas dubbletter.

 

🛎️ Berätta gärna för oss här nedanför om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊