Aktivera och inaktivera läsvänner och quiz för dina elever

Det är möjligt för dig som lärare att aktivera och inaktivera funktionerna frågesport och läsvänner.

Om du inte vill att en eller flera elever ska kunna genomföra några quiz, eller finnas tillgängliga som läsvänner, går detta att stänga av i Lexploreportalen.

Vid tillfället då alla eleverna importeras till Lexploreportalen blir de automatiskt läsvänner med övriga klassen. Du som lärare behöver inaktivera detta om du önskar att så inte är fallet.

Inaktivera Quiz eller Läsvänner för klassen eller enskild elev

  1. Logga in i Lexploreportalen och filtrera ner till en/din klass (Endast nödvändigt om du har tillgång till fler klasser)
  2. När du filtrerat till klass visas ett kugghjul (röd markering) uppe i det övre högra hörnet. Klicka på det för att komma till admin-sidan för klassen.  3. I två kolumner finns Quiz och Läsvänner. Klickar du överst i rutan i respektive kolumn väljer du att stänga av Quiz respektive Läsvänner för samtliga elever i klassen. 
  4. Vill du i stället inaktivera Quiz och Läsvänner för enstaka elever klickar du ur rutan bredvid den elevens namn. 
  5. Eleven kommer efter inaktiveringen inte kunna se Quiz eller Läsvänner.
  6. Övriga elever kommer inte kunna välja en elev som du valt att inaktivera Quiz och Läsvänner för. 

🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊