Dölj eller visa elevers namn i Lexploreportalen

Elevernas namn anonymiseras automatiskt och ersätts med siffror när du loggar in i Lexploreportalen. Om du behöver se elevernas riktiga namn, eller anonymisera namnen, kan du läsa mer om hur man går till väga i den här artikeln.

Notera: Denna tillfälliga anonymisering av elevers namn ska inte förväxlas med den permanenta anonymiseringen av elevers personuppgifter som Lexplore gör efter att en elev har lämnat organisationen. Du kan läsa mer om det här: Permanent anonymisering av elevers personuppgifter

Anonymisera elevernas namn i Lexplore

 1. Logga in i Lexploreportalen.
 2. Välj en klass och klicka på checkboxen längst ut till höger där det står Anonymisera.
 3. När checkboxen är ikryssad visas eleverna som nummer, när den är urkryssad är elevernas namn synliga. 

  OBS: Du kan även anonymisera och av-anonymisera en enskild elevs namn när du är inne på elevens resultatsida. Välj helt enkelt en elev i klasslistan och klicka i eller ur rutan längst ut till höger där det står Anonymisera.

  När du går från att visa elevernas namn i klasslistan (alfabetisk ordning) till att anonymisera ändras klasslistan och visas i stället i kronologisk ordning.

  Observera att när du anonymiserar en elev på elevens resultatsida byts också födelsedatum ut mot dagens datum.


  🛎️ Rösta gärna här nedanför om artikeln hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt och uppskattar verkligen din feedback😊