Anonymisera elevers namn i Lexploreportalen

Att anonymisera elevers namn innebär att elevernas namn ersätts med nummer. Den här funktionen finns i Lexploreportalen under "Insikter" där man filtrerar på skola och klass.

Funktionen att anonymisera elevernas namn i Lexploreportalen innebär att det genereras ett nummer som ersätter elevens namn. Det här numret kallar vi för Elev ID. Det kan vara bra att anonymisera elevers namn om du vill kommunicera med kollegor eller Lexplore, m.fl. om elevens resultat och läsutveckling, utan att använda elevens verkliga namn.

Vid kontakt med Lexplore Support angående en elev och när det för supporten är relevant att hitta eleven i Lexploreportalen för att kunna lösa ett eventuellt supportärende ska alltid Elev ID anges istället för namn, samt vilken skola eleven går på.

Anonymisera elevernas namn i Lexplore

  1. Logga in i resultatportalen.
  2. Klicka på checkboxen till vänster, under filtret för skola, årskurs och klass, där det står Anonymisera. (På bilden nedan visas inga riktiga namn, utan detta är taget från vår Demo-skola med påhittade elever.)

  3. När checkboxen är blå visas eleverna som nummer, när den är vit är elevernas namn synliga. 
  4. Beroende på om du filtrerat ner på endast organisation, skola eller klass visas Elev ID i stället för namn på den nivån. 

    När du går från att visa elevernas namn i klasslistan (alfabetisk ordning) till att anonymisera ändras klasslistan och visas i stället i kronologisk ordning.

    Önskar du då få fram Elev ID på en specifik elev är det bättre att du först klickar eleven innan du väljer Anonymisera. Observera att när du anonymiserar en elev på elevens profil-sida byts också födelsedatum ut mot dagens datum.


    🛎️ Rösta gärna här nedanför om artikeln hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt och uppskattar verkligen din feedback😊