Dölj elevers namn i Lexploreportalen (anonymisera tillfälligt)

Anonymiseringsfunktionen i Lexplore kan vara till hjälp vid analys av insiker tillsammans med en kollega där elevernas namn inte behöver visas. Funktionen döljer elevernas namn tillfälligt och ersätter dem med siffror istället.

Notera: Denna tillfälliga anonymisering/döljning av elevers namn ska inte förväxlas med den permanenta anonymiseringen av elevers personuppgifter som Lexplore gör efter att en elev har lämnat en organisation. Du kan läsa mer om det här: Permanent anonymisering av elevers personuppgifter

Anonymisera elevernas namn i Lexplore

  1. Logga in i resultatportalen.
  2. Klicka på checkboxen till vänster, under filtret för skola, årskurs och klass, där det står Anonymisera. (På bilden nedan visas inga riktiga namn, utan detta är taget från vår Demo-skola med påhittade elever.)

  3. När checkboxen är blå visas eleverna som nummer, när den är vit är elevernas namn synliga. 
  4. Beroende på om du filtrerat ner på endast organisation, skola eller klass visas Elev ID i stället för namn på den nivån. 

    När du går från att visa elevernas namn i klasslistan (alfabetisk ordning) till att anonymisera ändras klasslistan och visas i stället i kronologisk ordning.

    Önskar du då få fram Elev ID på en specifik elev är det bättre att du först klickar eleven innan du väljer Anonymisera. Observera att när du anonymiserar en elev på elevens profil-sida byts också födelsedatum ut mot dagens datum.


    🛎️ Rösta gärna här nedanför om artikeln hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt och uppskattar verkligen din feedback😊