Använda Lexplore Intensiv

Lexplore Intensiv är en metod du kan använda för att arbeta med lästräning. Metoden fokuserar på förmågan att avkoda ord och meningar. Den tekniska delen av läsningen måste fungera för att eleven ska kunna tillgodogöra sig innehållet och förstå texten som hen läser. Lexplore har tagit fram material som tränar just detta. Det är mest tydligt för elever som inte riktigt befäst avkodningen och fått ett läsflyt.

Lexplore finns också för de elever som redan har god avkodning och ett gott läsflyt. De nivåerna innehåller andra moment där eleverna kombinerar högläsning, för ett ökat läsflyt, med språkliga övningar.

Lexplore Intensiv består av 5 nivåer som matchar resultatet som visas efter screeningen.

Det finns också 2 olika varianter av varje nivå, som kallas A och B.

Vad innebär A och B?  

Nivåerna A och B är tänkta som en riktlinje för vilket material som passar yngre och äldre elever. Nivå A är anpassat för de yngre eleverna (årskurs 1-3) och Nivå B för de äldre eleverna (årskurs 4–6).  

Nivåerna kan också betraktas som en bas och ett repetitionsspår.  

Konkret arbete

Det ska vara lätt att arbeta med Lexplore Intensiv. Därför finns en konkret handledning om hur det kan användas. 

Om du har egna idéer är det fritt fram! Det viktigaste är att det fungerar i ditt klassrum och för dina elever så att de utvecklar sin förmåga att avkoda text!

Eftersom Lexplore Intensiv ska vara en inkluderande övning finns Intensivläsning i skönlitterära böcker för de elever du bedömer ska öva läsflytet i en bok i stället.

Om du är en Lexplore-skola kan du hitta Lexplore Intensiv via portalen eller direkt via länken Lexplore Intensiv