Att tänka på för att få tillförlitliga resultat

  • Eleven testas enskilt i en lugn och tyst miljö.
  • Eleven genomför testet frivilligt.
  • Eleven har godkänt eventuella observatörer under testet.
  • Eleven får korrekta instruktioner och den som genomför testet ser till att barnet förstår dem.
  • Interagera så lite som möjligt med eleven under läsningen. Om t.ex. utrustningen behöver flyttas så görs detta mellan testmomenten.