Att undervisa systematiskt i avkodning & läsflyt, lässtrategier och språkförståelse 

Eleverna behöver få strukturerad undervisning i både avkodning och språklig förståelse för att utveckla en god läsförståelse. OM de dessutom vet hur de ska ta sig an olika sorters texter så får de goda förutsättningar att ha nytta av läsningen.  

Avkodning & Läsflyt

Övningar för att stimulera avkodning behöver vara:

  • Otroligt strukturerade och
  • Bygga på varje elevs läsnivå.

- Lexplore tillhanda håller därför specifika övningar, som vi kallar läsflytsträning, baserat på resultatet efter en screening.  

De utgår från Phonics-metoden som är en beprövad metod för läsinlärning.  Tillsammans med övningarna så kan läraren också ta del av instruktioner för andra läsflytsövningar som kan passa bra att genomföra några gånger per läsår.  

I alla övningar Lexplore rekommenderar ska eleverna läsa högt, tillsammans i par eller med vuxna, för att avkodningen verkligen ska vara i fokus.  

Eftersom läsflytsövningarna finns för alla läsnivåer kan du genomföra strukturerade perioder av träning i din klass. Vill du variera övningarna så kan du använda vanlig litteratur. Det viktigaste är alltså att eleverna läser högt!  

Ibland kan eleverna behöva en extra boost och då passar övningarna lika bra att genomföra i mindre grupp eller kanske individuellt med en vuxen.  

Språklig förståelse

Språklig förståelse är något som finns i elevernas vardag, både när du undervisar och på skolgården, hemma eller på en fritidsaktivitet. Naturligtvis så är tillgången på språklig stimulans olika för eleverna. Vårt mål är att få alla med på tåget och därför är de språkliga övningarna anpassade för klassundervisning.  

Lässstrategier

Lässstrategier går hand i hand med den språkliga förståelsen. Därför innehåller en stor del av lärarhandledningarna övningar för att utveckla olika lässtrategier. Det gäller att bygga en erfarenhet så eleverna blir säkra. Du modellerar, eleverna övar tillsammans och befäster på egen hand.  

Hur du kan introducera ett nytt ämnesområde med stöd av lektionen kring begrepp eller om du vill modellera och visa hur de kan arbeta med en faktatext, är bara några av övningarna som finns i handledningarna.  

Du kan också få stöd att planera din undervisning med hjälp av Lexplores Årsplaner. I Årsplanerna hittar du övningar från handledningarna så det underlättar att skapa en systematisk läsundervisning.

Allra bäst är det om ni tillsammans på skolan genomför en likvärdig undervisning och kompletterar det ni redan gör med Lexplores material.  

Alla handledningar och årsplaner är indelade efter de tre stadierna:

åk 1-3
åk 4-6
åk 7-9 

📖Fortsatt läsning inom ämnet:

💡Fler guider och kurser finns inom ämnet på Lexploreportalen(för dig som har användarkonto och kan logga in)


Ref.  

Ehri, C.L., Nunes, S.R., Stahl, S.A., & Willows, D.M. Systematic Phonics Instruction Helps Students Learn to Read: Evidence from the National Reading Panel’s Meta-Analysis Review of Educational Research, 71, (3) 393-447  (2001)   

Hoover, W. A. & Gough, P. B. (1990). The Simple View of Reading. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 2, 127-160 

Palincsar, A. S. & Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities. Cognition and Instruction, 1 (2), 117–175  


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊