Systematisk undervisning i läsning

Eleverna behöver få strukturerad undervisning i avkodning och språklig förståelse för att utvecklas som läsare. Om de dessutom vet hur de ska ta sig an olika sorters texter så får de goda förutsättningar att utvecklas till en framgångsrik läsare.

The Simple View of Reading

Lexplore utgår från modellen The Simple View of Reading som är en vedertagen modell för läsutveckling.

Modellen beskriver att eleverna behöver kunna avkoda text, ha en språklig förmåga för att kunna utveckla en god läsförståelse. 

 

Lexplore väljer också att lägga till Lässtrategier som en viktig parametrer för att hantera olika texter. 

Avkodning & Läsflyt

Lexplore tillhandahåller en metod för hur du kan jobba med avkodning och läsflyt.   

Den tekniska delen av läsningen måste fungera för att eleven ska kunna tillgodogöra sig innehållet och förstå texten som eleven läser.

Det är mest tydligt för elever som inte har befäst avkodningen och fått ett adekvat läsflyt.   Även för de starkare elever ger strukturerad träning av läsflyt gott resultat.  

Eftersom läsflytsövningarna finns för alla läsnivåer kan du genomföra strukturerade perioder av träning i din klass. Vill du variera övningarna så kan du använda vanlig litteratur. Det viktigaste är alltså att eleverna läser högt!  

 Oavsett specifikt upplägg så utgår metoden från Phonics, som kan översättas till strukturerad grafem-fonemkoppling. (Ehri, C.L et. Al. 2001)  

Ibland kan eleverna behöva en extra boost och då passar övningarna lika bra att genomföra i mindre grupp eller kanske individuellt med en vuxen.  

Språklig förståelse

Lexplore erbjuder övningar och lektioner för att utveckla den språkliga förmågan. 

Språkförståelse innebär kortfattat

  • ett gott ordförråd
  • uppfattning om språkets struktur
  • elevens erfarenheter av det talade språket
Som kund i Lexplore hittar du alla lektioner och övningar via sidan Läsundervisning i portalen.

Lässstrategier

I Lexplores övningar och lektioner får eleverna möjlighet att utvecka olika lässtrategier tillsammans med läraren för att kunna ta sig an olika lässtrategier.

Lässtrategier innebär kortfattat

  • Att förutspå och ställa hypoteser   
  • Att ställa frågor   
  • Att reda ut oklarheter  
  • Att sammanfatta  
  • Att visualisera 

När eleverna börjar att öva lässtrategierna kan det vara lämpligt att koppla dem till olika karaktörer.

Det finns lektioner och övningar för både skönlitterär läsning och läsning av (sakprosa) faktatexter. 

Som kund i Lexplore kan du ladda ner strategiekort via sidan Läsundervisning i portalen. 

 

Allra bäst är det om ni tillsammans på skolan genomför en likvärdig undervisning och kompletterar det ni redan gör med Lexplores material.  

 

📖Fortsatt läsning inom ämnet:


💡Fler guider och kurser finns inom ämnet på Lexploreportalen(för dig som har användarkonto och är inloggad)Ref.  

Ehri, C.L., Nunes, S.R., Stahl, S.A., & Willows, D.M. Systematic Phonics Instruction Helps Students Learn to Read: Evidence from the National Reading Panel’s Meta-Analysis Review of Educational Research, 71, (3) 393-447  (2001)   

Hoover, W. A. & Gough, P. B. (1990). The Simple View of Reading. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 2, 127-160 

Palincsar, A. S. & Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities. Cognition and Instruction, 1 (2), 117–175  


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊