Avkodning

I resultatportalen kan du ta del av ett resultat som heter "avkodning". Det kan hjälpa dig att identifiera om de är någon specifik ordgrupp som eleven har svårt för.

I "avkodning" listas  de fem ord som tagit längst tid för eleven att avkoda. I kolumnen till höger på  elevens resultatsida kan du också hitta i vilken av de två texterna ordet fanns.

Det är fixationstiden som avgör vilka ord som visas. Fixationstid är den tid eleven behöver för att avkoda orden Du kan se fixationstiden för de orden som finns i listan men också en genomsnittlig fixationstid för båda texterna som eleven läst.

Resultatet "ordavkodning" kan hjälpa dig att de om det finns ord som är svårare för eleven att avkoda än andra som hen läst.

Tiden anges i millisekunder, ms.
“avkodning” visas när analysen kunnat identifiera ord med tillräckligt hög träffsäkerhet.

 


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊