Avvikelser, kommentarer och tips

Kommentarer om avvikelser

Kommentarernas syfte är att förklara varför ett resultat är avvikande.

I Lexplores testapplikation och i Lexplores resultatportal kan du lämna både fritextkommentarer, som endast kan ses av de som utför testet och de som granskar resultaten, och fördefinierade kommentarer som väljs från en lista. Fördefinierade kommentarer är synliga för alla med tillgång till resultaten. Det går att välja flera fördefinierade kommentarer för samma elev.

Sätt kommentarer direkt i testapplikationen om möjligt. Kommentar om att en elev inte ska delta kan endast sättas i Lexplores resultatportal.

Följande fördefinierade kommentarer finns att välja på. Det går att välja flera kommentarer till samma elev.

 • Eleven hade inte sina glasögon vid testet
 • Eleven deltog inte (Endast tillgänglig via resultatportalen)
 • Eleven var mycket rörlig
 • Kalibreringen svår/ofullständig
 • Screenaren hjälpte till då eleven läste text
 • Screenaren hjälpte till med att säga bokstäverna
 • Data insamlad i forskningssyfte

Om du behöver hjälpa till så mycket att det är du som läser före och barnet efter så sparar du inte inspelningen. Om du råkar göra det ändå så sätter du en intern kommentar om att eleven fick för mycket hjälp. Det kan du även göra om du är tveksam till om inspelningen ska sparas.

Om du är osäker på vilken kommentar som bör användas kan en fritextkommentar lämnas i fältet för interna kommentarer. Beskriv situationen så får den som granskar resultaten hjälpa till med att välja rätt kommentar.

Tänk på att undvika subjektiva och värderande kommentarer.

Tips

 • Lås skärmen (Windowsknappen+L) om du behöver gå ifrån utrustningen under dagen.
 • Du kan erbjuda en elev som känner sig osäker att komma och titta på utrustningen. Ofta räcker det för att eleven ska vilja prova.
 • Om du behöver kalibrera om kan det vara bra att säga att barnet ska titta på pricken/cirkeln hela tiden, även om hen vet vart den är på väg.
 • Barn med glasögon med kraftiga bågar kan behöva hålla huvudet extra stilla för att eye trackern ska kunna kalibreras.