Bedöma svaren på läsförståelsefrågorna

Vad är skillnaden mellan ett korrekt och ett inkorrekt svar?

Korrekta svar

Den generella riktlinjen för om ett svar anses korrekt är om något av de korrekta svarsalternativen sägs. Detta gäller under hela frågesessionen. Det räcker att eleven anger något av svarsalternativen. Direkta synonymer till svarsalternativen accepteras. Av detta följer:

  • Om eleven redovisar annat som inte finns i texten tillsammans med ett korrekt svarsalternativ är svaret fortfarande korrekt.
  • Om eleven redovisar svar på tidigare eller senare frågor anses även dessa korrekt bevarade.
  • Direkta synonymer accepteras. Exempel: badhus istället för simhall.
  • Alla grammatiska former av svarsalternativen accepteras.


De rätta svarsalternativen står i de flesta fall i grundform och utan artiklar. Det spelar ingen roll vilken grammatisk form eleven använder när denne svarar. Det står eleverna fritt att formulera sig som de vill. Vi vill bara veta om de kan redogöra för vad vi frågar efter, inte hur de svarar.

Felaktiga svar

Den generella riktlinjen för om ett svar anses felaktigt är om inget av de korrekta svarsalternativen sägs. Detta gäller hela frågesessionen.

  • Om eleven berättar annat som finns i texten men inte nämner det som efterfrågas är svaret fel.
  • Mer generella begrepp som innefattar ett korrekt svarsalternativ accepteras inte. Exempel: pälsdjur accepteras inte istället för hund. Simma accepteras inte istället för dyka. Frukt accepteras inte istället för banan.
  • Vet inte räknas som ett felaktigt svar.
  • Kommer inte ihåg, räknas som ett felaktigt svar.
  • Om eleven inte svarar utan rycker på axlarna eller bara sitter tyst, räknas även detta som ett felaktigt svar.