1. Infobank
  2. Info till vårdnadshavare

Brev till vårdnadshavare

Detta brev kan med fördel användas för att skicka hem till vårdnadshavare innan en screeningperiod.


➡️   Ladda ner som PDF
➡️   Ladda ner som Word  
(bra ifall du vill ändra i texten)

Hej!

Alla barn i skolan har rätt att få det stöd, den hjälp och den stimulans som behövs för att lära sig att läsa. En del barn kan redan läsa när de börjar förskoleklass, andra behöver mer tid på sig för att knäcka läskoden och för en del blir orden aldrig riktigt självklara.

För att kunna ge rätt stöd och stimulans kommer vi att göra ett digitalt test, en screening, av läsförmågan hos alla elever. Testet görs med hjälp av en eye tracker som 90 gånger per sekund läser av elevens ögonrörelser under läsningen. Tekniken att analysera ögonrörelser vid läsning för att mäta läsförmågan inleddes av ett forskningsprojekt i läsutveckling som påbörjades i Kronobergs län under 80-talet och som sedan har vidareutvecklats vid Karolinska Institutet.

En digital screening är både enkel och rolig att genomföra för eleverna. Det tar bara några minuter för en elev att göra screeningen som börjar med att eleven följer en prick som rör sig på skärmen. Det görs för att kalibrera skärmen med ögonrörelserna. Sedan följer ett test där eleven säger vad enskilda bokstäver heter och efter det kommer två korta texter med ett par läsförståelsefrågor. Det är allt.

Analysen av ögonrörelserna görs med hjälp av artificiell intelligens, AI, är helt objektivt och resultatet presenteras i fem olika nivåer. Med hjälp av det kan eleverna få undervisning på precis rätt nivå för att väcka och bibehålla läsglädjen.

På lexplore.se kan du läsa mer, och se en film, om hur screeningen går till.