Checklista för läsförståelsefrågorna

  • Frågorna ställs i neutral ton.
  • Bekräfta inte elevens svar. Vill du säga något så kan ”ok” kännas bra.
  • Vill eleven ändra svar på en tidigare fråga så går det bra att ändra den.
  • Om eleven inte svarar alls, utan bara sitter tyst eller rycker på axlarna, går man vidare till nästa fråga. Även här fungerar ”ok” som ett sätt att bekräfta och gå vidare.
  • Det går bra att upprepa tidigare frågor som eleven inte svarat på.
  • Undvik att formulera om frågan så långt det är möjligt.