Definition av läsförmåga

Resultatet vid screening presenteras i ett antal olika parametrar. Huvudresultatet presenteras som ”Läsförmåga. I begreppet läsförmåga ingår de grundläggande processer som påverkar elevens läsning, avkodning och den språkliga förmågan. Screeningen ger en snabb överblick av dessa förmågor. 

Eleven läser två texter där resultaten från dessa tillsammans ger ett värde, sedan får eleven svara på ett antal frågor till texterna. Resultatet från samtliga läsförståelsefrågor ger ytterligare ett värde.

Lexplores resultat ”Läsförmåga” är alltså en samlad bedömning av elevens förmåga att läsa texten och förmåga att förstå de lästa texterna.  

 

Läs mer 

Gough, P. & Tunmer, W. (1986). Decodingreading and reading disabilityRemedial and Special Education 7 6–10. 

Hoover, W. & Gough, P. (1990). The simple view of reading. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal 2 127–160. 

 

Begreppet läsförmåga, avkodning och andra processer som påverkar läsningen definieras i  

Att läsa och förstå; Läsförståelse av vad och för, En kunskapsöversikt, utgiven av Skolverket 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65c5bd/1553967057896/pdf3694.pdf 


🛎️ Rösta gärna här nedanför på om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte. Vi på Lexplore vill göra dessa guider så bra som möjligt för dig och uppskattar verkligen din feedback😊