Dela login länk och QR kod till Läsdagboken

Du som lärare kan dela en unik länk eller en QR-kod med dina elever så att de kommer åt deras personliga läsdagbok på vår nya elev-app. Både länken och QR-koden finns att tillgå i Lexplores Resultatportal.

Du som lärare kan dela inloggnings länkar och därmed ge dina elever tillgång till deras personliga läsning i elev-appen. Tillgång till appen kan delas via personliga länkar eller via QR-koder. Båda tillvägagångssätten beskrivs nedan.

För att komma åt länkarna och qr-koderna och sedan dela dem behöver du vara inloggad på portal.lexplore.com och ha tillgång till den klass eleven/eleverna går i.

Ge tillgång till elev-appen genom att dela inloggningslänk

  1. Från första sidan i Resultatportalen filtrerar du ner till den klass för vilken du ska dela inlogg till elevens app.


  2. Klicka på kugghjulet som visas i den övre högre hörnet. Du kommer då till admin-sidan för den klassen.
  3. I kolumnen för inlogg finns en "KOPIERA LÄNK" - knapp på varje elev. Länken är unik för varje elev.
  4. Klicka på kopiera länk och du kan sedan dela den via epost, Google, Teams eller via annan kanal förutbestämd av skolan. 
  5. När en elev sedan klickar på deras egna länk loggas de automatiskt in till sin Läsdagbok på elev-appen. Det krävs inte något lösenord.

Ge tillgång till elev-appen genom QR-kod

  1. Följs teg 1 och 2 som beskriv i guiden ovanför
  2. Uppe i högra hörnet finns en knapp som säger "QR-KODER FÖR INLOGGNING".
  3. Klicka på "QR-KODER FÖR INLOGGNING" vilket tar dig till en sida som innehåller personliga QR-koder för varje elev i din klass. Dessa är unika för varje elev och kan inte delas med andra elever.

  4. Varje elev kan scanna deras unika QR-kod med antingen läsplatta eller smartphone, för att logga in i deras personliga läsdagbok. Här krävs heller inget lösenord. 

🛎️ Berätta gärna för oss om denna artikel hjälpte dig med din fråga i ämnet eller inte, genom att rösta här nedanför. Vi uppskattar verkligen din feedback😊