Dessa delar ingår i screeningen

I testet, som normalt sett tar några få minuter att genomföra, ingår två moment. Först genomförs ett test av snabb benämning av bokstäver, RAN-test, och därefter följer läsning av två korta texter med efterföljande frågor. Snabb benämning genomförs för att eleven ska börja med en enkel uppgift och känna sig bekväm med testsituationen.