Det här är syftet med Lexplores screening

Målet med testet är att tillhandahålla ett objektivt mått på elevernas läsförmåga så att skolan kan följa alla elevers läsutveckling, sätta in stöd för de elever som behöver det och överblicka hur behoven ser ut på olika nivåer.