När en elev ska byta kommun/organisation

Om en elev ska flytta från nuvarande organisation vill ni kanske säkerställa att elevens resultat följer med. Här kommer en rekommendation om hur ni kan göra.

Du har en elev som inte längre ska vara kvar i din organisation.  

  1. Ta reda på om elevens nya skola har Lexplore. Om elevens nya skola har Lexplore ska ni kontakta Lexplore support för att få hjälp med att flytta eleven.
  2. Om elevens nya skola inte har Lexplore raderar ni eleven. Innan detta görs rekommenderar vi att ni skriver ut eller exporterar elevens resultat och skickar dem till den nya skolan.