Elev ska byta organisation

Om en elev i din klass ska flytta från nuvarande klass och skola vill ni kanske säkerställa så elevens resultat följer med. Här kommer en rekommendation om hur ni kan göra.

Du har en elev som inte längre ska vara kvar i din organisation.  

  1. Ta reda på om elevens nya skola har Lexplore. Om elevens nya skola har Lexplore så kontakta Lexplore support. 
  2. Om elevens nya skola inte har Lexplore så raderar du eleven. 
  3. Överlämna elevens resultat till den nya skolan. Du kan skriva ut dem från Lexplore Resultat Portal.