När en elev ska byta kommun/organisation

Om en elev ska flytta från nuvarande organisation så kommer här en en rekommendation om hur ni kan göra.

När du har en elev som inte längre ska vara kvar i din organisation så markerar du att eleven slutat i Lexploreportalen. Se hur ni gör detta här: Radera elev (markera att eleven slutat). Innan detta görs rekommenderar vi att ni skriver ut eller exporterar elevens resultat och skickar dem till den nya skolan. 

Skulle eleven komma tillbaka så kan ni importera eleven igen. Om samma unika id används så kan elevens gamla resultat oftast återställas. Vid problem med detta, vänligen kontakta vår support.